Adatvédelmi szabályzata

A www. Quantumpartnerprogram.eu/hu weboldal adatvédelmi szabályzata

Dokumentum kelte: 2013. április 3.
Egységesített szöveg közzététele: 2022. október 17.

Az adatkezelő a Quantum Qguar sp. z o.o., székhelye Krakkó (Lengyelország), cégjegyzékszáma (KRS) 0000516717, cégnyilvántartásba bejegyezve a Krakkó – Belvárosi Területi Bíróság XI. Cégjegyzék Osztályán, adószáma (NIP) 679-31-02-128, statisztikai száma (REGON) 123162003.

BEVEZETÉS

A Quantum Qguar sp. z o.o. korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban: Quantum) különös hangsúlyt helyez az adatvédelemre, ezért rendkívül komolyan veszi a www.quantumpartnerprogram.eu/hu weboldalra látogató felhasználók személyes adatainak védelmét. (A fenti weboldal – minden aloldalával együtt – a továbbiakban Weboldal vagy Oldal néven szerepel.) Az adatvédelmi szabályzat azokra a személyes adatokra vonatkozik, melyeket a Quantum a Weboldal működésével kapcsolatban, vagy a Weboldalon egyértelműen jelzett más esetekben kezel. Az adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik azokora az adatokra, melyeket más weboldalak adatkezelői kezelnek. Az ilyen más weboldalak közé tartoznak azok is, melyekre az Oldalon található hivatkozások irányítanak át. Ezeket az oldalakat a jelenlegi internetes technológiák miatt nem ellenőrizhetjük.

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

Személyi adatok – egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos információk, különösen a következők: családi név, utónév, azonosító szám, helyadatok, online azonosítók.

Adatkezelés – minden olyan művelet vagy műveletcsoport, amelyet személyes adatokon vagy adatcsoportokon végeznek automatizált vagy nem automatizált módon, így többek között az adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása, letöltése, áttekintése, felhasználása, terjesztése vagy más módon történő megosztása és törlése.

Általános adatvédelmi rendelet – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

A GYŰJTÖTT ADATOK TÍPUSAI ÉS AZ ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK

A WEBOLDAL HASZNÁLATA SORÁN AUTOMATIKUSAN GYŰJTÖTT ADATOK:

A legtöbb céghez hasonlóan mi is automatikus adatgyűjtést folytatunk az Oldal felhasználóinak látogatásairól. Ilyenkor többek között az alábbi adatokat gyűjtjük:

– a szervernaplóban gyűjtött adatok, mint például az IP cím, a domainnév, a böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, vagy

– a sütifájlok, API-k, widgetek, local storage-ok, session storage-ok és hasonló technológiák által gyűjtött adatok.

Az esetek többségében nem tudjuk azonosítani a felhasználót a fenti adatok alapján, ill. nem tudjuk egy azonosítható felhasználóhoz kötni azokat, mégis védjük őket. Amikor egy konkrét felhasználóhoz tudjuk kötni az ilyen információkat, személyes adatokká válnak a számunkra. Ez különösen akkor lehetséges, ha más forrás alapján több adat is áll a rendelkezésünkre – például ha kapcsolati űrlapon gyűjtünk be személyes adatokat, amelyeket kapcsolni tudunk az automatikusan gyűjtött adatokhoz.
Ezeket az adatokat:

 • azért gyűjtjük, mivel elengedhetetlenek jogos érdekeink szempontjából, különösen az alábbi célokból:
  a. a Weboldal megjelenítési módjának a felhasználó igényei szerinti alakítása, testreszabása,
  b. az űrlapokon megadott adatok elmentése, ami megkönnyíti az Oldal használatát, valamint lehetővé teszi a munkamenet megőrzését és az Oldal azon részének használatát, amelyhez regisztráció és bejelentkezés szükséges,
  c. statisztikák készítése az Oldal használatáról,
  d. teljesítményfigyelés, vagyis analitikák készítése az Oldalra látogató felhasználók viselkedéséről – ennek alapján javíthatunk az Oldal működésén –, valamint visszaélések elleni védelem,

 • az Ön hozzájárulásával gyűjtjük – olyan esetben, ha elengedhetetlenül szükségesek az Oldal működéséhez, pl. marketing célokra használjuk őket, vagy azért gyűjtjük ezeket az adatokat, hogy harmadik személyeknek továbbítsuk őket.

 

KAPCSOLATFELVÉTEL CÉLJÁBÓL GYŰJTÖTT ADATOK:

Ha úgy dönt, hogy kapcsolatba lép velünk a Weboldalunkon elérhető űrlapokon keresztül, vagy úgy, hogy egy blogbejegyzésünkhöz kommentet ír a blogon található űrlapon, vagy az Oldalon található e-mail címet, telefonszámokat ill. a közösségi média profiljainkon található megfelelő opciókat használja, címünkre postán, futárral küld üzenetet, vagy személyesen keresi fel azt, vagy olyan helyzetekben, amikor mi vagyunk jogosultak Önnel kapcsolatba lépni (pl. marketing célokból, ha ehhez rendelkezésre bocsátja adatait), akkor kezelni fogjuk olyan személyes adatait, melyeket Ön ad meg nekünk, és amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, vagy válaszoljunk üzenetére. Ilyen esetben különösen az alábbi adatokról lehet szó:

 • azonosítási adatok, kapcsolati adatok, valamint
 • a nekünk küldött üzenet tartalmában található adatok, továbbá
 • IP cím, az üzenetküldés időpontja (dátum, óra, perc), amennyiben a Weboldalunkon elérhető kapcsolati űrlapot használja,
 • egyéb olyan adatok, melyek a közöttünk fennálló kapcsolat révén vannak a birtokunkban, vagy amelyeket más legális forrásból (pl. általánosan elérhető oldalakról, honlapokról vagy harmadik személyektől) gyűjtöttünk.

Ezeket az adatokat azért kezeljük, mert elengedhetetlenül szükségesek jogos érdekeink megvalósításához, vagyis:

 • ahhoz, hogy megválaszolhassuk a nekünk küldött üzenetét, és további kapcsolatban maradhassunk Önnel,
 • saját termékeink és szolgáltatásaink közvetlen marketingjéhez vagy harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak közvetlen marketingjéhez (ha Ön nem járult hozzá ahhoz, hogy adatait marketing célokból kezeljük, de a közöttünk fennálló kapcsolat lehetővé teszi az ilyen típusú kapcsolattartást)
 • adatainak archivizálásához és biztonsági másolataik készítéséhez – ugyanis az adatkezelő kötelessége, hogy megfelelő és biztonságos módon tárolja az adatokat.

Bizonyos esetekben az adatokat az Ön hozzájárulása alapján is kezelhetjük – főleg, ha korábban nem állt fenn közöttünk olyan kapcsolat, amely lehetőséget adott arra, hogy hozzáférhessünk az Ön adataihoz, vagy amikor az elengedhetetlen kapcsolattartási adatoknál szélesebb körben kívánunk adatokat gyűjteni. Ilyen esetben hozzájárulását bármikor visszavonhatja (különösen a jelen dokumentum végén megadott kapcsolati adatok felhasználásával).

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Személyes adatait nem fogjuk hosszabb ideig kezelni, mint amennyi az adatkezelés céljából szükséges – vagyis különösen az alábbi időtartamokon belül:

 • kapcsolattartás – begyűjtésük napjától addig, amíg be nem fejezzük a levelezést abban az ügyben, amelyben a kapcsolat létrejött (vagy hosszabb ideig, ha pl. együttműködést hozunk létre),
 • marketing célok – addig, amíg jogos érdekünk, vagyis a közöttünk fennálló kapcsolat érvényben van, vagy amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását, amennyiben hozzájárulását adta, és ez képezi az adatkezelés alapját,
 • kártérítési igény és azzal szembeni védekezés – a kártérítési igény elévülésénél nem hosszabb ideig vagy legfeljebb az adott eljárás ideje alatt, amennyiben eljárás indult ilyen ügyben,
 • a jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítése – legfeljebb annyi ideig, amennyi annak a kimutatásához szükséges, hogy megfelelően teljesítettük ezeket a kötelezettségeinket,
 • statisztikák és analitikák készítése, az Oldal működésének és biztonságának javítása – addig, ameddig ezek az adatok szükségesek a fenti célok megvalósításához, de legfeljebb csak addig, ameddig Ön hatékony módon nem tiltakozik kezelésük ellen,
 • archivizálás és biztonsági másolatok készítése – a Quantum archivizálási és biztonsági másolatkészítési szabályzatában meghatározott ideig.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

Megfelelő alapossággal választjuk ki azokat a szereplőket, melyeknek továbbítjuk az Ön adatait, és megköveteljük tőlük, hogy megfelelő technikai és szervezési eszközökkel védjék azokat. Az Ön személyes adatait közölhetjük:

 • olyan harmadik személyekkel, amelyek szolgáltatásait azoknak a céloknak az elérése érdekében vesszük igénybe, amelyekkel kapcsolatban kezeljük az Ön adatait. Szolgáltatásaik pl. a következőkre terjedhetnek ki: IT, toborzás, elektronikus kommunikáció, hosting,
 • a Quantummal kapcsolatban álló szereplőkkel, melyekkel a Quantum csoportot alkothat, különösen, ha egymás szolgáltatói, vagy egy ilyen típusú csoport belső adminisztrációs céljai miatt van szükség a továbbításra (pl. ha a csoporton belül így alakul a feladatok kiszervezése),
 • olyan címzettekkel, akikkel a megfelelő jogszabályok vagy bírósági ill. egyéb hatósági határozat értelmében kell közölni az adatokat,
 • a jelen Adatvédelmi szabályzatban megjelölt címzetteknek, valamint más címzetteknek, amennyiben Ön ehhez hozzájárul, vagy ha az adattovábbítás feltétlenül szükséges az Ön vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeiben, a mi jogos érdekünkben vagy a közjó érdekében.

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA

Személyes adatait továbbíthatjuk olyan szereplőknek, amelyekkel együttműködünk. Minden olyan esetben, amikor adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre továbbítjuk, vagy olyan országokba, amelyek nem nyújtanak ugyanolyan – vagy megfelelő – szintű adatvédelmet, gondoskodunk arról, hogy ez érvényes jogalappal és a jogszabályok által előírt biztonsági intézkedéseknek megfelelően történjen.

SÜTI (COOKIE) TÍPUSÚ FÁJLOK HASZNÁLATA

Weboldalunk sütiket és más hasonló technológiákat használ (például local storage-ot, SDK-t, widgeteket – ezeket a továbbiakban összefoglaló néven sütiknek nevezzük). Ezek azt eredményezhetik, hogy bizonyos információk elmentésre kerülnek az Ön végberendezésén, vagy hozzáférhetnek így elmentett információkhoz. A sütik egy része elengedhetetlen az Oldal működéséhez. A jogszabályok értelmében az elengedhetetlen sütik használatához nem szükséges az Ön beleegyezése. A többi sütivel kapcsolatban akkor kapjuk meg az Ön beleegyezését, ha első alkalommal látogat el Oldalunkra, vagy ha tisztította böngészője előzményeit, és újra ellátogat az Oldalunkra. Beleegyezését a CookieScript eszközzel gyűjtjük, majd kezeljük. A CookieScript egy Consent Management System típusú eszköz, amelyet az Objectis Ltd. litvániai székhelyű társaság (székhelye 60 Laisves street, LT-05120 Vilnius) biztosít számunkra. Az Objectis Ltd. ehhez saját sütijeit is használja, a személyes adatokat pedig kizárólag az EGT területén kezeli.

A süti fájlok egy részét külső szereplők biztosítják, mivel a Quantum harmadik személyek megoldásait is használja, így többek között a Google Inc. alábbi eszközeit: Google reCAPTCHA v3, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Fonts. Ezek a szereplők is hozzáférhetnek a sütik segítségével elmentett adatokhoz.

A sütiket az alábbi célokból használjuk:

 • az Oldal és elemei megjelenítésének hozzáigazítása a használt készülékhez, programhoz és a felhasználók preferenciáihoz, a felhasználók által kiválasztott beállítások elmentése,
 • annak követése, hogy a felhasználók hogyan használják a Weboldalt – így javíthatjuk az Oldal működését,
 • az Oldalunkon kínált reklámtartalmak személyre szabása,
 • személyre szabottabb tartalmak felkínálása a felhasználóknak más internetes oldalak közvetítésével.

A sütiket nem használjuk arra, hogy személyes adatokat gyűjtsünk Önről. Alapvető jellemzőjük, hogy nem szolgálnak a felhasználók közvetlen azonosítására. A felhasználó böngészőjének beállításain ill. készülékének konfigurációján sem változtatnak. Azokat a helyzeteket, amikor a sütik segítségével gyűjtött adatok az Ön személyes adataiként értelmezhetők, valamint ezeknek következményeit részletesen leírtuk a jelen Adatvédelmi szabályzat megfelelő részeiben.

Minden felhasználó kikapcsolhatja a sütiket saját böngészőjében. Az alábbiakban linkeket adunk meg néhány olyan oldalhoz, amelyeken elolvashatja, hogyan teheti ezt meg egy adott böngészőben:

A felhasználó úgy is beállíthatja böngészőjét, hogy minden esetben el kelljen fogadnia a sütiket. Vannak olyan böngészők is, amelyeknek az alapbeállítása lehet ez az opció. Ilyenkor a böngésző nem teszi lehetővé automatikusan a sütiknek, hogy hozzáférjenek a készülékhez, hanem minden alkalommal megkérdezi a felhasználót, hogy elfogadja-e ezeket a sütiket. A felhasználó így maga dönti el, hogy mi kerül a készülékére. A megoldás hátránya, hogy lassíthatja az Oldal használatát, sőt, egyes funkcióit is korlátozhatja. Ön egyébként bármikor módosíthatja böngészője sütibeállításait.

Itt arról is tájékoztatjuk Önt, hogy kikapcsolhatja a Google Analytics felhasználásával történő analitikai és statisztikai adattovábbítást. Ehhez töltse le böngészőjéhez az alábbi linken elérhető kiterjesztést: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl i zainstalować je zgodnie z instrukcją podaną pod tym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en.

GOOGLE ESZKÖZÖK

Honlapunkon a Google Ireland Limited társaság (cégjegyzékszáma: 368047, székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, a továbbiakban: „Google”) eszközeit is használjuk.

Ilyen eszköz a Google Analytics – a Google internetes analitikai szolgáltatása, amely nyomon követi az Oldal forgalmát, és jelentéseket készít róla. Ezután az információk a Google-hoz kerülnek, amely reklámok kontextualizálásához és személyre szabásához használhatja őket. A reklámok személyre szabását itt kapcsolhatja ki: https://adssettings.google.com/.

A Google Analytics-szel összegyűjtött adatok később továbbíthatók más Google eszközöknek, amelyeket használunk (Google Tag Manager), és amelyek szintén felhasználhatják ezeket az adatokat.

A Google reCAPTCHA szolgáltatását is használjuk, amely segíti a honlapok spam és visszaélések elleni védelmét. A „CAPTCHA” egy Turing-teszt, amellyel megkülönböztethetők egymástól az emberi felhasználók és a számítógépek. Azzal, hogy hozzáadjuk Honlapunkhoz a reCAPTCHA szolgáltatást, kiszűrjük az automatikus programokat. A reCAPTCHA interfésze (API-ja) csak akkor működik, ha információt gyűjt a készülékekről és a programokról. Ez az információ bizonyos esetekben személyes adat is lehet – mint például a készülék és az alkalmazás adatai. Az interfész analitikai célokra továbbítja a Google-nak a fenti adatokat.

A Google Fonts-t is használjuk, vagyis az Oldalunkon olyan betűtípusokat alkalmazunk, melyeket a Google szerverei tárolnak. Ez az eszköz is küldhet a használatával kapcsolatos adatokat a Google-nak.

Ha többet szeretne megtudni a Google adatvédelmi gyakorlatáról, keresse fel a https://policies.google.com/privacy weboldalt, valamint a szolgáltatási feltételekkel kapcsolatos oldalt: https://policies.google.com/terms.

KÖZÖSSÉGI MÉDIA PROFILOK

Céges profilokat vezetünk az alábbi közösségi oldalakon is:

 • A https://www.facebook.com/legal/controller_addendum címen elérhető szerződés értelmében a Metával együtt ún. közös adatkezelők vagyunk, vagyis a profilon kezelt adatok a Metához és hozzánk is eljutnak. A Meta saját adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezeli a személyes adatokat: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Az adatvédelmi kérdések fő felelőse a Meta, vagyis elsősorban ez a szervezet dönti el, hogy Ön mint Facebook felhasználó hogyan élhet adatvédelmi jogaival.
 • A LinkedInnel kötött adatkezelői szerződésünk feltételeiről és arról, hogyan befolyásolja ez az Ön jogait, itt olvashat: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. A LinkedIn saját adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezeli a személyes adatokat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?. Az adatvédelmi kérdések fő felelőse a LinkedIn – ez a cég dönti el, hogy Ön mint LinkedIn felhasználó hogyan élhet adatvédelmi jogaival.
 • A Google-lal kötött szerződés feltételeiről és arról, hogyan befolyásolja ez az Ön jogait, itt olvashat: https://business.safety.google/controllerterms/. A Google saját adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezeli a személyes adatokat: https://policies.google.com/privacy. Az adatvédelmi kérdések fő felelőse a Google – ez a cég dönti el, hogy Ön mint Youtube felhasználó hogyan élhet adatvédelmi jogaival.
 • A Twitterrel kötött szerződés feltételeiről és arról, hogyan befolyásolja ez az Ön jogait, itt olvashat: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. A Twitter saját adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezeli a személyes adatokat: https://twitter.com/en/privacy. Az adatvédelmi kérdések fő felelőse a Twitter – ez a cég dönti el, hogy Ön mint Twitter felhasználó hogyan élhet adatvédelmi jogaival..
 • A Slideshare platform szolgáltatója (a Scribd Inc., 460 Bryant Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107-2594) saját adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezeli a személyes adatokat: https://support.scribd.com/hc/pl/articles/210129366-Privacy-policy. Az adatvédelmi kérdések fő felelőse a Scribd – ez a cég dönti el, hogy Ön mint Slideshare felhasználó hogyan élhet adatvédelmi jogaival.

Céges profilunk révén hozzáférünk a profilt használó regisztrált személy családi- és utónevéhez, nyilvános fényképéhez és más nyilvánosként meghatározott információihoz. A gyakorlatban ezek olyan adatok, melyekhez minden regisztrált felhasználó hozzáfér. A felhasználó más személyes adatait is megadhatja, például kommentekben vagy üzenetekben, például ha ügyfélszolgálatunkat szeretne igénybe venni a fenti portálok közvetítésével. Adatvédelmi szabályzatunk korábbi részében szóltunk arról, hogyan kezeljük az ilyen adatokat.

BIZTONSÁG

Dolgozóink és a velünk együttműködő szolgáltatók kötelesek bizalmasan kezelni a személyes adatokat, és betartani az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat. Észszerűen indokolt technikai eszközöket használunk ill. szervezési intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy megfelelő szintű védelmet biztosítsunk az általunk kezelt adatoknak, különösen véletlen vagy jogellenes megsemmisítésük, elvesztésük, megváltoztatásuk, jogosulatlan közlésük vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés kockázata ellen. Biztonsági eszközeinket a technológia fejlődésének megfelelően folyamatosan fejlesztjük.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Minden alábbi jogára vonatkozóan kapcsolatba léphet velünk, különösen a jelen Adatvédelmi szabályzat végén megadott kapcsolati adatok segítségével. Ön az alábbiakra jogosult:

 • Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez és másolat rendelkezésre bocsátásához való jog. Jogában áll bármikor tájékoztatást kérni arról, milyen személyes adatait tároljuk, ill. melyekhez van hozzáférésünk. Kérésére ingyenesen bemutatjuk kezelt adatai másolatát. Jogunkban áll minden további adatmásolatért illetéket kérni, amely fedezi kérése kezelésének indokolt költségeit.
 • Az elfogadó nyilatkozat visszavonásának joga. Minden olyan esetben, amikor adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, jogában áll bármikor visszavonni hozzájárulását, ám a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonás előtti adatkezelés jogát.
 • Helyesbítéshez való jog. Észszerűen indokolt lépéseket teszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk személyi adatai teljességét, megfelelő és aktuális voltát. Ha feltétlenül szükség van adatai módosítására, kérjük, tájékoztasson bennünket.
 • Adathordozhatósághoz való jog. Önnek jogában áll megkövetelni, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása.
 • Az adatok törléséhez és kezelésük korlátozásához való jog. A jogszabályokban meghatározott esetekben Önnek jogában áll megkövetelni, hogy töröljük személyes adatait. Ez azonban nem abszolút jog – adódhatnak olyan helyzetek, amikor nekünk továbbra is jogunkban áll majd az Ön személyes adatait kezelni. Ön a további adatkezelés korlátozását is kérheti tőlünk.
 • Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog. Meghatározott esetekben Önnek joga van ahhoz, hogy tiltakozzék adatai további kezelése ellen, amennyiben a mi jogos érdekünk az adatkezelés alapja.
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog. Önnek jogában áll panaszt tenni az adatvédelemmel foglalkozó felügyeleti hatóságnál – ez a gyakorlatban a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság elnökét jelenti.

AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

A Quantum fenntartja magának a jogot az Adatvédelmi szabályzat módosítására, amit úgy valósít meg, hogy módosítja és a Webolalon közzéteszi a jelen dokumentumot. Az utolsó aktualizáció vagy az egységesített szöveg közzétételének időpontja a dokumentum tetején található.

KAPCSOLATFELVÉTEL A SZEMÉLYES ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ ÜGYEKBEN

A személyes adatainak kezelésével vagy a jelen szabályzat szövegével kapcsolatos bármilyen ügyben lépjen velünk kapcsolatba:

– a Quantum Software S.A., ul. Walerego Sławka 3 A, 30-633 Kraków, Lengyelország címen,
– az info@quantum-software.com e-mail címen,
– a +48 (12) 646-98-00 telefonszámon,
– a https://quantum-software.com/en/contact/ oldalon elérhető kapcsolati űrlapon.