Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate a site-ului www.quantumpartnerprogram.eu/de

Data întocmirii documentului: 3 aprilie 2013
Text unic: 11 octombrie 2022

Operatorul de date cu caracter personal este societatea Quantum Qguar sp. z o.o. cu sediul în Cracovia, înregistrată în Registrul Societăților sub numărul RJN: 0000516717, pentru care, documentele de înființare sunt administrate de Tribunalul Regional Cracovia-Śródmieście din Cracovia, Secția a XI-a Economică a Registrului Judiciar Național, CIF: 679-31-02-128, număr de identificare statistică: 123162003.

INTRODUCERE

Din grijă pentru siguranța datelor cu caracter personal, societatea Quantum Qguar sp. z o.o. (denumită în continuare: Quantum) abordează cu seriozitate confidențialitatea tuturor utilizatorilor care vizitează site-ul www.quantumpartnerprogram.eu/ro (care, împreună cu toate paginile sale va fi denumit în continuare „Site-ul Web” sau „Site-ul”). Politica de confidențialitate include datele cu caracter personal care ar putea fi prelucrate de Quantum în legătură cu funcționarea Site-ului Web, precum și datele cu caracter personal prelucrate în alte situații, indicate în mod expres în aceasta. Politica de confidențialitate nu include prelucrarea datelor cu caracter personal de către administratorii altor site-uri, inclusiv ale acelor site-uri către care duc link-urile aflate pe Site-ul Web, pe care, din cauza tehnologiilor curente de internet, nu le putem controla.

DEFINIȚII

Date cu caracter personal – înseamnă informații care permit identificarea unei persoane fizice sau care fac posibilă identificarea acesteia, și anume: nume, prenume, număr de identificare, date privind locația, ID-ul online.
Prelucrare – înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, extragerea, consultarea, utilizarea, diseminarea sau orice alt mod de transmitere și ștergere a datelor.
GDPR – adică Directiva Parlamentului European și a Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și de abrogare a directivei 95/46/CE.

TIPUL DATELOR COLECTATE ȘI PROCEDURA DE PRELUCRARE

DATE COLECTATE AUTOMAT, ÎN CONTEXTUL UTILIZĂRII SITE-ULUI WEB:

La fel ca majoritatea societăților, colectăm automat date care au legătură cu vizita utilizatorului pe Site, și anume:

– date cuprinse în jurnalele serverului, precum adrese IP, denumiri de domenii, tipul de browser, tipul sistemului de operare sau

– date colectate prin intermediul tehnologiilor de tip fișiere cookie, API, widget-uri, local storage și session storage.

În cele mai multe cazuri, nu vom putea identifica utilizatorul cu ajutorul acestor date sau nu le vom putea asocia cu un utilizator identificabil, însă vom proteja în continuare și aceste date. În situația în care vom putea asocia aceste informații cu un anumit utilizator, acestea vor deveni pentru noi date cu caracter personal, lucru care se poate întâmpla dacă vom avea date suplimentare care provin dintr-o altă sursă, de ex. date colectate prin intermediul formularelor de contact, care pot fi asociate cu datele colectate automat.

Aceste date sunt prelucrate:

 • deoarece sunt necesare în scopul intereselor legitime pe care le urmărim, și anume:
  a. adaptarea modului în care Site-ul Web este afișat și personalizarea acestuia,
  b. salvarea datelor din formulare, în vederea păstrării sesiunii dumneavoastră și pentru a facilita utilizarea Site-ului, precum și pentru a facilita utilizarea acelei zone a Site-ului, care necesită înregistrare și logare.
  c. crearea de statistici privind utilizarea Site-ului,
  d. analizarea comportamentului pe Site, pentru a îmbunătăți funcționarea acestuia și pentru a preveni abuzurile.
 • în baza acordului dvs. – în cazul în care aceste date sunt necesare pentru funcționarea Site-ului, de ex. sunt utilizate în scopuri de marketing, sau atunci când sunt colectate pentru a fi transmise unor terți.
DATELE COLECTATE ÎN VEDEREA CONTACTĂRII:

În cazul în care luați decizia să ne contactați prin intermediul formularelor de contact disponibile pe Site-ul nostru, prin transmiterea unui comentariu la postările de pe blog, prin intermediul formularului de pe blog, prin intermediul adreselor de e-mail furnizate pe Site, al numerelor de telefon, folosind opțiunile corespunzătoarele de pe profilurilor noastre din mediile de socializare sau transmițându-ne mesaje prin poștă sau personal, precum și în situațiile în care avem dreptul să vă contactăm (de ex. în scopuri de marketing, dacă intrăm în posesia datelor dvs. cu caracter personal), vom prelucra acele date cu caracter personal care pe care ni le veți furniza și care sunt necesare pentru a lua legătura cu dvs. sau pentru a vă răspunde la mesaje. Acestea vor fi următoarele:

 • date de identificare și de contact și
 • date cuprinse în conținutul mesajelor transmise, precum și
 • adresa IP, data și ora transmiterii mesajului în situația utilizării formularului de contact de pe Site-ul nostru
 • alte date pe care le deținem în contextul relației noastre sau colectate din alte surse legale (de ex. de pe site-uri și portaluri disponibile publicului larg sau de la terți).

Aceste date vor fi prelucrate deoarece sunt necesare în vederea urmăririi intereselor noastre legitime, și anume:

 • pentru a vă răspunde la mesaje și pentru a vă contacta ulterior,
 • marketing direct pentru produsele și serviciile proprii și ale unor terți (în situația în care nu avem acordul dvs. pentru prelucrarea datelor în scopuri de marketing, dar relația noastră permite un astfel de contact),
 • arhivarea și realizarea de copii de rezervă ale datelor, în conformitate cu obligația de a asigura în mod corespunzător securitatea datelor, în calitate de operator de date cu caracter personal).

În anumite situații, putem prelucra date în baza acordului dvs. – în special atunci când nu există o relație anterioară care să ne permită accesul la datele dvs. sau atunci când dorim să colectăm date dintr-o sferă mai extinsă decât ar fi necesar pentru contactul propriu-zis. În această situație, vă puteți retrage acordul în orice moment (în special folosind datele de contact furnizate la finalul acestui document).

DURATA PRELUCRĂRII DATELOR

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate pentru o perioadă de timp care nu va fi mai lungă decât cea rezultată din scopul prelucrării. În special:

 • pentru a vă contacta – de la data colectării datelor până în momentul finalizării corespondenței privind problema pentru care a fost stabilit contactul (sau mai mult, dacă, de ex. încheiem un parteneriat),
 • în scopuri de marketing – pe durata existenței interesului nostru legitim, adică pe durata relației noastre sau până în momentul retragerii acordului, dacă acesta ne-a fost furnizat și stă la baza prelucrării datelor,
 • în vederea unor investigații și pentru a ne apăra împotriva revendicărilor – pentru o perioadă de timp care nu va depăși termenul de prescripție a revendicărilor sau durata unei anumite proceduri, dacă va fi cazul,
 • pentru a îndeplini obligațiile prevăzute de lege – nu mai mult decât va fi necesar pentru a demonstra că ne-am îndeplinit în mod corespunzător respectivele obligații,
 • pentru a elabora statistici și analize, pentru a îmbunătăți funcționarea, securitatea Site-ului – atâta timp cât aceste date vor fi necesare pentru realizarea acestui obiectiv, dar doar până în momentul în care vă veți opune efectiv prelucrării datelor,
 • în vederea arhivării și realizării de copii de rezervă – pentru o perioadă de timp stabilită cu respectarea politicii Quantum privind realizarea de copii de rezervă și arhivarea.

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vom depune toate eforturile necesare în selectarea entităților către care vom transfera datele dvs. și vom solicita acestor entități selectate să protejeze datele dvs. folosind mijloace tehnice și organizatorice adecvate. Datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite:

 • unor terți care prestează servicii în beneficiul nostru, servicii necesare pentru realizarea obiectivelor pentru care prelucrăm datele dvs. (de ex. servicii IT, de recrutare, de mesagerie electronică, de hosting),
 • entităților afiliate Quantum, alături de care Quantum poate forma un grup, în special dacă acestea își prestează reciproc servicii sau în contextul scopurilor administrative ale unui astfel de grup (de ex. dacă acest lucru rezultă din organizarea sarcinilor în cadrul grupului),
 • destinatarilor cărora este necesar să li se dezvăluie aceste date în conformitate cu prevederile legale sau conform unei decizii a tribunalului sau a unei alte autorități,

destinatarilor indicați în prezenta Politică de Confidențialitate și altor destinatari, dacă vă exprimați acordul în acest sens, sau în situația în care transmiterea datelor este necesară pentru a vă proteja interesele fundamentale sau interesele fundamentale ale altor persoane fizice, pentru a realiza interesele noastre legitime sau pentru binele public.

TRANSFERURILE DE DATE CĂTRE ȚĂRI TERȚE

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate entităților cu care colaborăm. De fiecare dată când datele dvs. cu caracter personal vor fi transferate în afara Spațiului Economic European (SEE) sau către țări care nu oferă același nivel sau un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, ne vom asigura că acest lucru se va face în baza unui temei juridic valabil și cu utilizarea măsurilor de securitate prevăzute de lege.

UTILIZAREA FIȘIERELOR DE TIP COOKIE

Site-ul nostru folosește fișiere de tip cookie și alte tehnologii similare (precum: local storage, SDK, widget-uri – denumite în continuare „Cookie-uri”), care pot salva anumite informații pe terminalul dvs. sau care pot accesa informații astfel salvate. O parte dintre aceste Cookie-uri sunt necesare pentru funcționarea Site-ului și, pentru a le utiliza, conform legii, nu este necesar acordul dvs. Pentru celelalte Cookie-uri, vă vom cere acordul la prima vizită pe Site-ul nostru sau la o vizită ulterioară, după ștergerea fișierelor memorate în browser. Acordul este colectat și apoi gestionat cu ajutorul CookieScript, un instrument de tip Consent Management System furnizat de Objectis Ltd. (entitate cu sediul în Lituania, str. 60 Laisves, LT-05120, Vilnius), care utilizează Cookie-urile sale în acest scop, iar datele sunt prelucrate exclusiv pe teritoriul SEE.

Unele Cookie-uri sunt furnizate de entități externe, în cadrul utilizării de către Quantum a soluțiilor furnizate de terți, și anume: instrumente de la Google Inc.: Google reCAPTCHA v3, Google Analytics, Google Tag Manager sau Google Fonts. Drept urmare, aceste entități pot accesa datele salvate cu ajutorul acestor Cookie-uri.

Folosim Cookie-urile în următoarele scopuri:

 • pentru a adapta modul în care se afișează Site-ul și elementele acestuia, în funcție de dispozitivele, software-ul și preferințele utilizatorilor, precum și de setările salvate de aceștia,
 • pentru a monitoriza modul în care utilizatorii folosesc Site-ul, pentru a îmbunătăți funcționarea acestuia,
 • pentru a personaliza conținuturile publicitare oferite pe Site-ul nostru,
 • pentru a direcționa un conținut mai bine adaptat către utilizatori, prin intermediul altor site-uri web.

Cookie-urile nu sunt utilizate pentru a colecta date cu caracter personal despre dvs. și, prin definiție, acestea nu sunt utilizate pentru identificarea directă a utilizatorului. Acestea nu modifică setările browserului utilizatorului și nici configurația dispozitivului utilizatorului. Cazurile în care datele colectate cu ajutorul Cookie-urilor pot fi considerate date cu caracter personal și consecințele aferente sunt detaliate în secțiunile relevante ale prezentei Politici de Confidențialitate.

Orice utilizator poate dezactiva Cookie-urile în propriul browser. Mai jos, sunt furnizate link-uri către site-urile anumitor browsere, care conțin instrucțiuni relevante în acest sens:

De asemenea, utilizatorul își poate seta browserul astfel încât acesta să accepte Cookie-urile independent, de fiecare dată (unele browsere pot avea activată această opțiune implicit). În acest caz, de fiecare dată înainte de a acorda accesul Cookie-urilor browserul va cere acordul utilizatorului în acest sens. Astfel, utilizatorul poate controla ce se întâmplă pe dispozitivul său, însă acest lucru prezintă un dezavantaj, și anume acela că îngreunează utilizarea Site-ului și, de asemenea, poate restricționa anumite opțiuni disponibile pe Site-ul nostru. În orice moment, există posibilitatea de a modifica setările browserului privind Cookie-urile.

De asemenea, vă informăm că aveți posibilitatea de a dezactiva transmiterea datelor dvs. în scopuri analitice și statistice prin Google Analytics. În acest scop, descărcați extensia pentru browser disponibilă pe acest link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl și instalați-o conform instrucțiunilor disponibile pe adresa: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en.

INSTRUMENTELE FURNIZATE DE GOOGLE

Pe Site-ul nostru, utilizăm instrumente furnizate de societatea Google Ireland Limited (având numărul de înregistrare 368047), cu sediul în: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda („Google”).

Folosim Google Analytics – serviciul de analiză web furnizat de Google, care monitorizează și raportează informații privind traficul pe Site. Aceste informații sunt transferate ulterior companiei Google, care le poate utiliza pentru contextualizarea și personalizarea reclamelor. Puteți dezactiva personalizarea reclamelor aici: https://adssettings.google.com/.

Datele colectate cu ajutorul Google Analytics pot fi distribuite și folosite de alte instrumente din pachetul Google, pe care le utilizăm (Google Tag Manager).

De asemenea, utilizăm reCAPTCHA, un serviciu al companiei Google, care ajută la protejarea site-urilor împotriva spam-ului și a abuzurilor. „CAPTCHA” este un test Turing, care permite diferențierea oamenilor de roboți. Adăugând reCAPTCHA pe Site-ul nostru, putem bloca programele automate. Pentru ca interfața (API) reCAPTCHA să funcționeze, aceasta colectează informații despre echipamente și software (în anumite situații, acestea pot fi date cu caracter personal), de exemplu date despre dispozitive și aplicații, iar apoi, le transmite către Google, în vederea analizării.

De asemenea, utilizăm Google Fonts (fonturile utilizate pe Site-ul nostru, dar stocate pe serverele Google), iar acest lucru poate avea ca urmare transmiterea către Google a anumitor date care au legătură cu utilizarea acestor instrumente.

Pentru a afla mai multe despre practicile Google privind confidențialitatea, vizitați pagina https://policies.google.com/privacy, precum și pagina cu condițiile de furnizare a serviciilor https://policies.google.com/terms.

PROFILURILE DE PE PORTALURILE DE SOCIALIZARE

De asemenea, administrăm profiluri ale companiei pe portalurile de socializare:

 • Conform contractului disponibil pe adresa https://www.facebook.com/legal/controller_addendum, alături de Meta, suntem operatori asociați în ce privește prelucrarea datelor dvs. prin intermediul acestui profil. Meta prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu propria politică de confidențialitate https://www.facebook.com/privacy/explanation. Meta este principala entitate responsabilă pentru modul în care, ca utilizator de Facebook, vă puteți administra propriile drepturi privind protecția datelor.
 • Pe acest link, puteți citi care sunt regulile care ni se aplică nouă și LinkedIn conform contractului de asociere a operatorilor, dar și despre modul în care acest lucru vă influențează drepturile: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. LinkedIn prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu propria politică de confidențialitate: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy? LinkedIn este principala entitate responsabilă pentru modul în care, ca utilizator de LinkedIn, vă puteți administra propriile drepturi privind protecția datelor.
 • Pe acest link, puteți citi care sunt regulile care ni se aplică nouă și Google, conform contractului încheiat cu Google, dar și despre modul în care acest lucru vă influențează drepturile: https://business.safety.google/controllerterms/. Google prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu propria politică de confidențialitate: https://policies.google.com/privacy. Google este principala entitate responsabilă pentru modul în care, ca utilizator de Youtube, vă puteți administra propriile drepturi privind protecția datelor.
 • Pe acest link, puteți citi care sunt regulile care ni se aplică nouă și Twitter, conform contractului încheiat cu Twitter, dar și despre modul în care acest lucru vă influențează drepturile: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. Twitter prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu propria politică de confidențialitate: https://twitter.com/en/privacy. Twitter este principala entitate responsabilă pentru modul în care, ca utilizator de Twitter, vă puteți administra propriile drepturi privind protecția datelor.
 • Furnizorul platformei Slideshare (societatea Scribd, Inc., 460 Bryant Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107-2594, fiind cea care furnizează platforma Slideshare) prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu propria politică de confidențialitate: https://support.scribd.com/hc/pl/articles/210129366-Privacy-policy. Scribd este principala entitate responsabilă pentru modul în care, ca utilizator al platformei Slideshare, vă puteți administra propriile drepturi privind protecția datelor.

Deoarece deținem un profil de companie, avem acces la numele și prenumele persoanei înregistrate care folosește respectivul profil, la fotografiile publice, precum și la alte informații publicate. În fapt, acestea sunt elemente accesibile tuturor utilizatorilor înregistrați. De asemenea, ne puteți furniza și alte date cu caracter personal în comentariile sau mesajele dvs., de exemplu cereri de asistență clienți, prin intermediul portalurilor menționate. Am furnizat informații privind prelucrarea acestor date în secțiunea precedentă a Politicii de Confidențialitate.

SECURITATEA

Angajații noștri și societățile contractate de către noi, care prestează servicii în beneficiul nostru, au obligația de a păstra confidențialitatea și de a respecta dispozițiile privind protecția datelor cu caracter personal. Adoptăm măsurile tehnice și organizatorice rezonabile, necesare pentru garantarea unui nivel adecvat de protecție și pentru a asigura securitatea datelor pe care le administrăm, în special împotriva următoarelor riscuri: riscul de distrugere neintenționată sau ilegală, riscul de pierdere, modificare sau dezvăluire, precum și riscul de acces neautorizat. Măsurile noastre de securitate sunt perfecționate în permanență, în concordanță cu progresul tehnologic.

DREPTURILE

Ne puteți contacta în legătură cu oricare dintre drepturile menționate mai jos, folosind datele de contact furnizate la finalul prezentei Politici de Confidențialitate. Aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de a obține informații, de a primi acces la date și de obține o copie a datelor. În orice moment, aveți dreptul să solicitați informații cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le păstrăm sau la care avem acces. La cerere, vi se va furniza gratuit o copie a datelor dvs. cu caracter personal, supuse prelucrării. Pentru transmiterea oricărei copii ulterioare a datelor, avem dreptul de a solicita o taxă pentru acoperirea costurilor rezonabile de operare a unei astfel de cereri.
 • Dreptul de vă retrage acordul.  De fiecare dată când datele dvs. sunt prelucrate în baza acordului furnizat, aveți dreptul de a vă retrage acest acord în orice moment, însă retragerea acordului nu va afecta legitimitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acordului dvs.
 • Dreptul la corectarea datelor cu caracter personal. Adoptăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt corecte, complete și actualizate. Dacă va fi necesar să modificăm datele dvs., vă rugăm să ne informați în acest sens.
 • Dreptul de a transfera datele. Aveți dreptul de a solicita transferul datelor cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de dispozitivele automate, precum și de a solicita transferul datelor către un alt operator de date, atunci când prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal are la bază acordul dvs.
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor și limitarea prelucrării acestora. În situațiile menționate în reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, nu este un drept absolut – pot apărea situații în care vom avea în continuare dreptul de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, veți puteți solicita restricționarea prelucrării ulterioare a datelor dvs. cu caracter personal.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor. În situațiile menționate în reglementări, veți avea dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor dvs. cu caracter personal, în situația în care temeiul prelucrării este interesul nostru legitim.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere care se ocupă cu protecția datelor cu caracter personal – de regulă, acesta va fi reprezentată de Președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Quantum își rezervă dreptul de a duce modificări Politicii de Confidențialitate, modificând și publicând versiunea actualizată a prezentului document pe Site-ul Web. În partea de sus a documentului, va fi indicată data ultimei actualizări sau a publicării textului unic.

CONTACTUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru orice aspecte având legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau cu conținutul acestui document, ne puteți contacta:

– pe adresa: Quantum Software S.A., ul. Walerego Sławka 3 A, 30-633 Cracovia,
– pe adresa de e-mail: info@quantum-software.com,
– la numărul de telefon: +48 (12) 646-98-00,
– folosind formularul de contact de pe pagina www.quantum-software.com/kontakt